Maaike van Everdingen is a graphic designer, curator 
& typographer.
SHE IS BASED IN LEIDEN (NL) AND HOLDS A BSA IN GRAPHIC DESIGN FROM THE UNIVERSITY OF ARTS UTRECHT
(hello)

About
Known for her distinctive style and unique energetic approach. She loves work that gives a challenge,
interdisciplinary collabs, and making things

Maaike has a deep-seated desire to design like a mad scientist; with a little humour, a lot of associative thinking, and a whole lot of typography.
 As a graphic designer, she often emphasizes qualities through specialized production and a relentless flow of ideas.EDUCATION

University of the Arts Utrecht NL | 2018 — 2022
Bachelor of Design graduated with Honors

Staatliche Akademie der Bildenden Kunsten Karlsruhe DE | 2020
Imagining Tomorrow International seminar

University of Applied Sciences Leiden NL | 2015 — 2017
Propedeuse Biomedical Science


WORK EXPERIENCE

Maaike van Everdingen
Independent Graphic Designer

Exhibition space Troef | since 2023
Curator

Stichting Roem | since 2022
Freelance graphic designer 
Financial manager

WIBAR | since 2023
Bedrijfsleider

Dietwee | 2021
Graphic design internship 

Eiland Studio | 2017
Marketing Internship

please email me for any questions or collaborations, my full cv, interviews or just to say hi!
KLAAG NIET OVER TOURISTEN, VIER DE ZEEDIJKhardcover photography book, 120 grams a4 super-gloss paper
edition of 1, handmade in studio
21 x 29,7 cmDit boek gaat in op de complexe en veelzijdige aard van Amsterdam. Een stad die bekend staat om schoonheid en charme. Mensen uit alle hoeken van de wereld blijven aangetrokken met haar pittoreske grachten, levendige pleinen en uitnodigende parken. Toch smeekt een onderliggende lelijkheid om onderzocht te worden.

Amsterdam is een stad om trots op te zijn — een plek waar zowel inwoner als bezoeker de kans krijgen om zich onder te dompelen in een rijk tapijt van cultuur, geschiedenis en diversiteit. De allure van deze stad heeft echter ook bepaalde uitdagingen met zich meegebracht. Dit fotoboek wil licht werpen op het spanningsveld tussen het behoud van lokale cultuur en de steeds grotere toestroom van toeristen.

In de afgelopen jaren heeft het landschap van de stad een merkbare verschuiving ondergaan. Wat ooit een harmonieuze mix van authentieke lokale ervaringen was, is voor sommigen een monotone attractie geworden die gedomineerd wordt door Nutellawinkels, coffeeshops, en luidruchtige toeristen. Ik onderzoek hoe commercialisering het rijke culturele erfgoed kan overschaduwen en het gevoel dat Amsterdam echt speciaal maakt, kan aantasten.

Klaag niet over toeristen, vier de zeedijk is echter niet alleen een kritiek; het is ook een viering van de veerkracht van de stad. Een inkijk in de voortdurende inspanningen om een balans te vinden tussen het ontvangen van bezoekers en het behouden van een levendige stad. Het boek laat de verschrikkelijke pracht van de toeristische hotspots tot leven komen.
This book delves into Amsterdam's complex and multifaceted nature. A city renowned for its beauty and charm. While it continues to attract people from all corners of the globe with its picturesque canals, vibrant squares, and inviting parks, an underlying ugliness begs to be explored.

Amsterdam is a city to be proud of—a place where locals and visitors alike have the opportunity to immerse themselves in a rich tapestry of culture, history, and diversity. However, the allure of this vibrant city has given rise to certain challenges. This photography book aims to shed light on the tension that exists between maintaining Amsterdam's unique local culture and catering to the ever-increasing influx of tourists.

In recent years, the city's landscape has seen a noticeable shift. What was once a harmonious blend of authentic local experiences has become, for some, a monotone attraction dominated by Nutella shops, weed stores, and the disruptive presence of rowdy tourists. I’m exploring how the dominance of commercialization can overshadow the rich cultural heritage and erode the sense of place that makes Amsterdam truly special. Through the photographs, we highlight the struggles and challenges faced by locals who strive to preserve the authentic essence of their city.

However, klaag niet over toeristen, vier de Zeedijk {EN: don’t complain about tourism, celebrate Zeedijk district} is not solely a critique; it is also a celebration of the city's resilience and the ongoing efforts to strike a balance between hosting visitors and maintaining a vibrant local culture. The book showcases the hidden beauty that breathes life into Amsterdam’s tourist hotspots.